Real world

Real world er en kopi av spillet Totem Destroyer. Hensikten er å fjerne blokker uten at den lille figuren går i bakken. Du  kan bare klikker på de blokkene du vil fjerne, og det er 45 vanskelige baner.

 
Privacy Policy